Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 2005 metų lapkritį nežinomi anonimai pradėjo tiekti informaciją apie šį projektą laiškų apsikeitimo grupei, jungiančiai NSO reiškinių tyrinėtojus iš viso pasaulio. Serpo projektas - ypatingai slapta amerikiečių ir ateivių apsikeitimo žmonėmis programa, kuri buvo vykdoma 1965-1978 metais. Dvylika JAV kariškių buvo išsiųsti į Zeta Reticuli žvaigždės sistemoje esančią Serpo planetą, o viena būtybė tuo metu liko Žemėje.

Forumo "meškos ausyje" dalyviai išvertė šiuos laiškus į Lietuvių kalbą. Ar tai tikri įvykiai ar fantastika - paliekame spręsti skaitytojams. Savo išvadas pateiksime straipsnių ciklo pabaigoje. Šią savaitę publikuojame sekančius laiškus

Aštuntasis anonimo laiškas, 2005-11-29 (versija: 1.02)


Aš nusprendžiau šį laišką paskirti „komandai", jos sukūrimo eigai, bendravimo {su NB} problemoms ir galutiniam {žmonių} apsikeitimui. Yra užduota daug klausimų, susijusių su šiomis temomis.
MINĖTI FAKTAI {BACKGROUND}: NB (Nežemiška Būtybė) Nr.1 {Ebe #1} perdavė ryšio priemonę, kuri mums leido susisiekti su Serpu. Ryšio priemonė buvo ebeniečių laive, kuris sudužo 1947 metų liepą, netoli Koronos (Corona), Naujosios Meksikos valstijoje. Prieš savo mirtį NB Nr.1 parodė mums kaip teisingai naudotis šia ryšio priemone.
Tačiau, šis įrenginys buvo sugedęs ir buvo neįmanoma susisiekti su Serpu. Prieš pat NB Nr.1 mirtį, amerikiečių mokslininkas iš Los Alamoso (Los Alamos) išsiaiškino, kad įrenginys buvo nesugedęs ir prie jo prijungė energijos šaltinį, rastą ebeniečių laive. Su NB Nr.1 pagalba bei {remiantis} turimomis žiniomis apie kalbą {language input} buvo išsiųsti keli signalai 1952 metų vasarą. Per šį įrenginį mes gavome kelis {atsakomuosius} signalus 1952 metų anksti rudenį.
NB Nr.1 išvertė minėtus pranešimus ir pateikė mums tokią informaciją. NB Nr. 1 išsiuntė šešis pranešimus:
    • Pirmasis pranešimas tik leido jo planetai sužinoti, kad jis buvo gyvas;
    • Antrasis pranešimas papasakojo {explained} apie avariją 1947 metais ir likusios įgulos mirtį;
    • Trečiasis pranešimas prašė {atsiųsti} jam gelbėjimosi erdvėlaivį;
    • Ketvirtasis pranešimas pasiūlė oficialiai susitikti su Žemės vadovais;
    • Penktasis pranešimas pasiūlė apsikeitimo {žmonėmis} programą; (PASTABA: Manoma, bet dokumentuose to NĖRA įrašyta, kad JAV kariškis, globojantis NB Nr.1, įtikino {suggested to} jį surengti apsikeitimo {žmonėmis} programą, kuri leistų mūsų žmonėms apsilankyti ir apsikeisti kultūrine, moksline informacija, o per kosminę kelionę surinkti astronominių {duomenų}. Tai atliktų amerikiečių kariškių komanda, kuri galiausiai tapo žinoma kaip Komandos nariai.)
    • Šeštasis pranešimas pateikė nusileidimo koordinates bet kokioms būsimoms gelbėjimo ar lankymosi Žemėje misijoms. Gautas pranešimas nurodė laiką ir datą (pagal ebeniečių datos ir laiko sistemą) ir patvirtino nusileidimo vietą. Tačiau, kai tik NB Nr. 1 išvertė pranešimą, buvo suvokta, kad data buvo nukelta daugiau nei dešimčiai metų. Bijodami, kad NB Nr.1, kuris tuo metu jau sirgo, blogai išvertė mūsų pranešimą, mūsų mokslininkai, remdamiesi ebeniečių kalba, kurios mus išmokė ebenietis Nr.1, patys pradėjo versti šeštąjį pranešimą.
(PASTABA: NB Nr.1 buvo mechanikas, o ne mokslininkas. Jis vis vien galėjo mus pamokinti ebeniečių kalbos {pagrindų}. Pagal dokumentą, kurį perskaičiau, mes išvertėme apie 30% ebeniečių kalbos. Sudėtingi sakiniai ir skaičiai nebuvo suprantami.)
NB Nr.1 bendradarbiavo su mumis tol, kol buvo gyvas. Bet kai tik jis numirė, mes vertėmis tik savo jėgomis. Per šešių mėnesių laikotarpį (1953 metais) mes išsiuntėme kelis pranešimus. Bet mes negavome jokio atsakymo. Per kitus 18 mėnesių mes tobulinome savo gebėjimus {fine tuned our efforts} ir galiausiai 1955 metais išsiuntėme du pranešimus ir gavome atsakymą.
Mums pavyko išversti apie 30% pranešimų. Mes kreipėmės į kelis kalbų specialistus iš keleto JAV universitetų ir netgi iš keleto užsienio universitetų. Galiausiai, mums pavyko išversti daugumą pranešimų. Mes nusprendėme atsakyti angliškai ir pažiūrėti, ar ebeniečiams nebūtų lengviau išsiversti mūsų kalbą, nei mums jų. Maždaug po keturių mėnesių mes gavome atsakymą laužyta anglų kalba. Sakinius, kuriuose buvo daiktavardžiai, būdvardžiai, bet nebuvo veiksmažodžių. Mums prireikė keleto mėnesių šių pranešimų supratimui. Tada mes nusiuntėme ebeniečiams mūsų anglų kalbos pamokėles su pavyzdžiais {typed English lessons}. Po šešių mėnesių mes gavome kitą pranešimą anglų kalba. Šį kartą jis buvo aiškesnis, bet nepakankamai aiškus. Ebeniečiai painiojo keletą skirtingų angliškų žodžių ir jiems vis dar nepavyko teisingai suformuluoti sakinių.
Bet mums pavyko juos išmokyti anglų kalbos pagrindų {to provide basic skill level}. Viename pranešime, jie atsiuntė mums kažką panašaus į ebeniečių abėcėlę, kurioje buvo pateikti anglų kalbos atitikmenys. Mūsų kalbų specialistui buvo labai sunku ją suprasti. Rašytinė ebeniečių kalba buvo paprasčiausios raidės ir simboliai, bet mūsų kalbos specialistui buvo ypatingai sunku sugretinti abi rašytines kalbas. Per kitus penkis metus mes galėjome patobulinti (šiek tiek) mūsų ebeniečių kalbos supratimą, o ebeniečiai pradėjo geriau suprasti anglų kalbą. Tačiau mes {vis dar} buvom neįveikę labai svarbaus keblumo. Nepavyko suderinti datos, laiko ir vietos ebeniečių nusileidimui Žemėje. Net jei mes ir galėjome suprasti šiek tiek ebeniečių kalbą, o ebeniečiai galėjo šiek tiek suprasti anglų kalbą, mes vis vien negalėjome suprasti jų laiko ir datos sistemos, o jie negalėjo suprastis mūsų {sistemos}. Mes nusiuntėm jiems mūsų Žemės apsisukimo aplink savo ašį {rotation}, sukimosi aplink Saulę {revolution}, datos sistemos ir kitokius aprašymus. Dėl kažkokių priežasčių viso to ebeniečiai niekada nesuprato.
Savo ruožtu ebeniečiai atsiuntė mums savo sistemos {aprašymą}, kurį mūsų mokslininkams buvo sunku suprasti, nes mes neturėjome jokių atraminių žinių {reference} apie jų planetą. Ebeniečiai nepaaiškino jokių astronominių duomenų apie Serpą ar savo sistemą. Tada mes nusprendėme tiesiog nusiųsti piešinėlius, kuriuose pavaizduoti Žemė, orientyrai {Žemės paviršiuje} ir paprasta numeravimo sistema laikotarpiams.
Ebeniečiai atsiuntė atsakymą, kuriame nurodė, kad jie grįš į Žemę konkretaus skaičiaus datą ir į vietovę, kurią mes parinksime. Data buvo 1964-04-24, o vietovė - Vait Sends raketų poligono (White Sands Missile Range) pietiniame sektoriuje, Naujosios Meksikos {valstijoje}.
Tada, mūsų vyriausybės pareigūnai slaptai susitiko, kad suplanuotų susitikimą. Sprendimai buvo padaryti, o tada pakeisti ir tada vėl pakeisti. Mes turėjome tik apie 25 mėnesius susitikimo pasiruošimui. Buvo suformuotos specialios komandos, daugiausiai karinės, kad pasiruoštume susitikimui.
Po kelių ruošimosi mėnesių prezidentas Kenedis nusprendė patvirtinti planą išsiųsti {exchange} specialią kariškių komandą. JAV {karinės} oro pajėgos (USAF) buvo paskirtos vadovaujančia institucija. JAV {karinių} oro pajėgų pareigūnai pasisamdė atitinkamus civilius mokslininkus, kurie padėjo ruoštis susitikimui bei surinkti komandą.
Sunkiausia buvo atrinkti Komandos narius. Komandos sudėčiai buvo pasiūlyti keli variantai. Prireikė keleto mėnesių planuotojams apsispręsti dėl keliamų reikalavimų kiekvienam komandos nariui. Jie nusprendė, kad kiekvienas komandos narys privalo būti kariškis. Jie privalo būti vieniši, neturėti vaikų. Jie privalo būti karjeros {career} kariškiai (ištarnavę daugiau kaip keturis metus). Jie privalo būti apmokyti reikiamų specialybių {skills}.
Jie privalo būti apmokyti kelių gretutinių specialybių, turima omenyje, kad jie privalo turėti daugiau nei vieną specialybę. Jie privalo būti visiškai „paslėpti po avies kailiu" {sheep dipped} ir išvaduoti iš bet kokių asmenybės tapatybės nustatymo problemų, su kuriomis jie nuolat susidurtų kelionėje. Vienas pasiūlymas buvo paskelbti oficialiai visus narius mirusiais. Tai buvo svarstoma, kol buvo nuspręsta, kad kiekvienas atrinktas komandos narys oficialiuose įrašuose bus paskelbtas „dingusiu be žinios", o iš neoficialų įrašų išmestas. Tokiu būdu visi ryšiai tarp komandos ir jos narių individualios tarnybos buvo paslėpti.
Kiekvienas įrašas apie kiekvieną atrinktą komandos narį buvo sunaikintas, tame tarpe jų socialinės apsaugos įrašai, mokesčių grąžinimo {Internal Revenue tax returns}, medicininiai įrašai, kariniai įrašai, ir bet kokie kiti tapatybės atpažinimo įrašai buvo arba sunaikinti arba surinkti ir padėti į specialią saugojimo vietą. Iš pradžių buvo peržiūrėta maždaug 56 000 bylų, ieškant galimų kandidatų. Atrankos procesas galiausiai apsistojo ties 12 {žmonių}. Jie buvo geriausi iš geriausių. Apmokymuose, kurie truko apytikriai šešis mėnesius, dalyvavo 16 {žmonių}. Keturi buvo atsarginiai tam atvejui, jei vienas kuris iš kandidatų susižeistų ar būtų atleistas dėl kokių nors kitų priežasčių.
KOMANDOS APMOKYMAI: Kiekvienas atrinktas Komandos narys buvo išsiųstas į specialią vietą {facility} Kemp Peryje (Camp Perry), Virdžinijos {valstijoje}. Tai buvo žvalgybos treniravimo stovykla {location}. Mes perėme į savo rankas visą kompleksą pačiame {inside} Peryje. Ten buvo pravesta dauguma apmokymų, bet kai kurie specialus apmokymai buvo surengti Šepardo (Sheppard) oro pajėgų bazėje (OPB), {esančioje} Vičita Fols {Wichita Falls}, Teksaso {valstijoje}; Elsvorto (Ellsworth) OPB-ėje, Pietų Dakotos {valstijoje}, Dauvo (Dow) OPB-ėje, Meino {valstijoje}, o taip pat izoliuotose vietovėse Meksikoje ir Čilėje. Apmokymai truko 167 dienas. Per šį laikotarpį komandai buvo duotos 15 laisvų dienų, bet juos {tomis dienomis} akylai saugojo. Prieš pat jų kelionę {į Serpą} kiekvienas komandos narys buvo nugabentas į Jungtinių Valstijų baudžiamuosius {Disciplinary} barakus Levenvorto forte (Ft. Leavenworth), Kanzaso {valstijoje} ir uždaryti užrakintose kamerose. Tai neleido jiems bendrauti su niekuo iš išorinio pasaulio, ir buvo galima kiekvieną atidžiai stebėti.
PLANO PAKEITIMAS: Mes gavome ebeniečių pranešimą, pareiškiantį, kad per pirmąjį jų vizitą Žemėje jie nenori apsikeitimo {žmonėmis}. Jie norėjo pirmiausiai susitikti, o tada suplanuoti asmenų apsikeitimą. Tai sukūrė daug keblumų, nes mūsų Komanda buvo pasiruošusi išvykimui. Mes nusiuntėm užklausimą {return message}, į kurį negavome atsakymo.
ATVYKIMAS {THE LANDING}: 1963 metų gruodyje ebeniečiai atsiuntė pranešimą, patvirtinantį laiką, datą ir vietą, kur jie nusileis. Pranešime buvo teigiama, kad du laivai vyko į Žemę ir atliks tinkamą nusileidimą iš anksto sutartoje vietoje.
(PASTABA. Tuo metu mūsų vyriausybė buvo susilpnėjusi {suffering from} dėl prezidento Kenedžio (Kenedy) netekties. Kai kas iš projekto {vadovų} norėjo atšaukti mainus dėl jo {prezidento} mirties. Bet prezidentas Džonsonas (Johnson), glaustai supažindintas {su programa}, nusprendė ją tęsti, nors buvo pažymėtą, kad Džonsonas tikrai netikėjo, kad tai įvyks.)
Mūsų komanda paruošė dvi vietoves. Viena „priedangos" vietovė buvo Holomano (Holloman) Oro pajėgų bazėje netoli Alamogordo (Alamogordo), Naujosios Meksikos valstijoje, o kita, kuri turėjo būti tikroji nusileidimo vieta, buvo į vakarus nuo Holomano, netoli nuo pietinio įėjimo į Vait Sends armijos bazę (White Sands army post).
Pirmasis ebeniečių erdvėlaivis įskriejo į mūsų atmosferą 1964 balandžio 24 dienos popietę. Ebeniečių erdvėlaivis nusileido neteisingoje vietoje netoli Sokoro (Socorro), Naujosios Meksikos {valstijoje}. Mūsų komanda buvo savo vietoje Vait Sendse. Mes sugebėjome perduoti žinutę ebeniečių erdvėlaiviui, kad jie nusileido neteisingoje vietoje. Antrasis ebeniečių erdvėlaivis priėmė pranešimą ir nusileido teisingoje vietoje.
SUSITIKIMAS: Antrasis ebeniečių laivas nusileido būtent toje vietovėje, kurią nurodėme. Žemėje laukė 16 aukštesniųjų JAV vyriausybės pareigūnų. Kai kurie buvo politikai, o kai kurie aukštesnieji pareigūnai {senior officials}, tame tarpe kariškai. Ebeniečiai išėjo iš savo laivo ir nuėjo po iš anksto paruošta {pre-located} priedangą {canopy}. Ebeniečiai įteikė savo technologines dovanas. Ebeniečiai turėjo grubų vertimo įrenginį, kuris buvo panašus į savotišką mikrofoną su ekranu skaitymui {a read-out screen}.
Aukštesniajam JAV pareigūnui buvo įteiktas vienas iš {vertimo} įrenginių, o kitą ebeniečiai pasiliko sau. Pareigūnas kalbėjo į prietaisą, o ekrane buvo užrašomas balso pranešimas ir ebenietiškai, ir angliškai. Tai buvo daroma labai netiksliai ir buvo sunku suprasti viską, kas buvo pasakyta. Tiksli susitikimo stenograma šiuo metu nebus diskutuojama. Ebeniečiai sutiko {decided} vykdyti apsikeitimo {žmonėmis programą}, bet ne anksčiau kitų metų. Buvo sutarta dėl 1965 metų liepos, o {susitikimo} vieta parinkta Nevados bandymų poligone (Nevada Test site). Derybininkai nenorėjo naudotis ta pačia vieta, nes bijojo galimo informacijos nutekėjimo.
Komandos nariai buvo laikomi Levenvorto forte {Ft. Leavenworth} iki 1964 metų gegužės. {Tada} juos perkėlė į Kemp Perį {Camp Perry}. Kitus šešis mėnesius izoliuota Komanda kartojo tuos pačius apmokymus, kuriuos jau buvo įveikusi. Tobulino savo individualias specialybes {individual skills} ir mokėsi naujų specialybių. Tai suteikė komandai progą geriau pramokti ebeniečių kalbos. Nors daugumai komandos narių buvo sunku mokytis kalbos, {bet} du komandos lingvistai galėjo puoselėti savo kalbos įgūdžius.
1965 metų balandį komanda buvo perkelta į Levenvorto fortą ir uždaryta iki 1965 metų liepos, tuomet jie buvo perkelti į Nevadą. Apsikeitime dalyvavo tik keli rinktiniai pareigūnai, nepriklausantys apsikeitimo komandos ruošėjams. Ebeniečių erdvėlaivis nusileido ir mūsų komanda buvo įlaipinta į vidų {placed on board}.
(PASTABA: Vienas dalykas buvo neteisingai nurodytas mano ankstesniajame laiške, {turiu omenyje} įrangos, kurią mūsų Komandos Nariai pasiėmė į Serpo planetą, svorį {amount}. Įrangos, sukrautos į ebeniečių erdvėlaivį, teisingas svoris {amount} buvo 90 500 svarų {41 087 kg})

Devintasis anonimo laiškas, 2005-11-30 (versija: 1.02)


Kiekvienas Komandos narys turėjo ištverti ekstremalias psichologines ir fizines treniruotes. Per vieną išbandymą kiekvienas Komandos narys buvo penkioms dienoms užrakintas 5'x7' {~ 152 cm x 213 cm} dėžėje, užkastoje 7 pėdos {~ 213 cm} po žeme, {vien} tik su maistu ir vandeniu, {neturint} jokių kontaktų su nieku ir visiškoje tamsoje. Tai patikrino {iš karto} keletą savybių {factors}.
Kiekvienas Komandos narys taip pat su savimi pasiėmė po „piliulę". Piliulė buvo standartinė priemonė žvalgybos agentams, veikiantiems priešo užnugaryje {behind enemy lines}. Piliulės galėjo nutraukti jų gyvybes, jei dėl kokių nors priežasčių ebeniečiai būtų tapę priešiškais {hostile}.
Keletas atrinktų Komandos narių (pilotai) buvo apmokyti skraidyti su ebeniečių erdvėlaiviu, kuris buvo rastas 1949 metais netoli vakarinės Naujosios Meksikos {valstijos dalies}. Kritiniu atveju, pagal planą, šie keli atrinktieji turėjo parskraidinti erdvėlaivį atgal į Žemę.
Komandoje buvo keturi pilotai. Šis ketvertukas, besimokydamas skraidyti su sutaisytu ebeniečių laivu, praleido daug savaičių Nevados komplekse. Kai tik buvo perprantama kaip veikia valdymas, skraidyti nebuvo sunku. Aš esu tikras, kad dauguma NSO stebėjimų 1964-1965 metais vakaruose gali būti susieti su šiais Komandos narių mokomaisiais skrydžiais. Atrinktieji Komandos nariai nešiojosi mažas talpyklas su skystu azotu. Ebeniečiai buvo neatsparūs {vulnerable to} dideliam šalčiui. Tuo atveju, jei ebeniečiai butų tapę priešiški {hostile}, bandant pabėgti, skystas azotas galėjo būti panaudotas ebeniečių neutralizavimui. Komandos nariams buvo liepta purkšti turinį tiesiai į ebeniečių veidus. Buvo nustatyta, kad NB Nr. 1 buvo neatspari tam.
Kai dėl skysto azoto klausimo. Skystas azotas buvo patalpintas į specialias talpyklas {containers} lygiai taip pat, kaip mes tai darome šiandien. Ataskaitos dokumente nenurodomas talpyklos tipas, tik tai, kad kiekvienas narys turėjo nedidelę talpyklą.
Tačiau pagal sugrįžusiųjų ataskaitą, Komanda pamatė, kad ebeniečiai buvo tokie romūs {docile}, {todėl} kai jie atvyko į Serpą, kiekvienas Komandos narys greitai atsikratė butelių su skystu azotu. Ebeniečiai suprato, kad komanda turėjo šią medžiagą, bet niekada neklausė kodėl ji buvo pasiimta.
Kai dėl ginklų, kiekvienas Komandos narys turėjo pistoletą {handgun} ir šautuvą {rifle}. Ebeniečiai suprato, kad tai buvo ginklai, bet vėl niekada neklausė kodėl Komandos nariai juos pasiėmė.
Bet nei vienas Komandos narys niekada nenešiojo ginklų, išskyrus tyrinėjant Serpą {ekspedicijų metu} ir {net} tada juos nešiojo tik kai kurie Komandos nariai.

Dešimtasis anonimo laiškas (1d.), 2005-12-02 (versija: 1.02)


Štai truputis „mėsos" {virškinimui - medžiagos pamąstymui - „beef"}, kurios Žanas Loskovskis (Gene Loscowski) norėjo Komandos narių treniravimo tema. Po viską apimančios {extensive} komandos atrankos, kiekvienas komandos narys turėjo pademonstruoti savo sugebėjimus ištveriant sunkumus, kurie apėmė daugybę psichologinių testų, medicininių patikrinimų ir TPT (Teigiamo požiūrio testų, kurie pateikiami pilotams ir specialių pajėgų personalui) {PAT - Positive Attitude Tests}. Treniruotės apėmė štai ką:
    1. Supažindinimą su kosmoso tyrinėjimu (apmokė NASA darbuotojai);
    2. Astronomiją, žvaigždžių atpažinimą, teleskopo naudojimąsi ir astrofizikos pagrindus;
    3. Ebeniečių antropologiją (informacija gauta iš NB Nr.1);
    4. Ebeniečių istoriją (pagrindinė informacija, kurią reikia žinoti, gauta iš NB Nr.1);
    5. JAV armijos lauko medicininius apmokymus (traumų apdorojimas). Šie apmokymai buvo skirti ne komandos medikams;
    6. Didelio aukščio treniruotes: šokinėjimus su parašiutu ir pratybas besvorėje, bedeguonėje aplinkoje;
    7. Išgyvenimo, pabėgimo bei išsisukinėjimo {evasion} apmokymus;
    8. Ginklų ir sprogmenų pagrindų apmokymus ({į kelionę} buvo paimti 6 svarai C-4 [composition-4]);
    9. Psichologinių veiksmų apmokymus ir prieš tardyminius paruošimus;
    10. Mažos grupės taktikos apmokymus (minimalius 4 savaičių JAV armijos reindžerių kursus);
    11. Žvalgybinių duomenų surinkimo kursus;
    12. Kosminė geologiją: bandynių surinkimo metodus bei geologinių {tyrinėjimų} įrangos panaudojimą;
    13. Treniravimasis fiziniam stresui;
    14. Metodus {kaip} susitvarkyt su įkalinimu ar izoliacija;
    15. Maitinimosi kursus;
    16. Naudojimosi įranga apmokymus;
    17. Individualių specialybių treniravimus;
    18. Biologijos pagrindus;
    19. Kitokius apmokymus, kurie netgi po 40 metų [1965 - 2005] vis dar laikomi ypatingai stipriai įslaptintais.
Žmonės galėjo pakartoti ebeniečių toninius garsus, bet jiems teko praktikuotis vėl ir vėl, ir vėl. Reikėjo daug laiko bet kuriam besimokančiajam ebeniečių kalbos, kad išmoktų pakartoti tokius garsus. Kai kurie garsai priminė aukšto tono garsus, {išgaunamus} dainuojant. Noriu pabrėžti {The bottom line}, {kad} tai buvo įmanoma padaryti.
O dabar apmąstykite štai ką. Nors kiekvienas komandos narys buvo mokomas ebeniečių toninių garsų bei kalbos, jiems buvo sunku prisimint kiekvieną toną ir kitų garsų naudojimą su tais tonais. Pagal dokumentus, kuriuos perskaičiau, du komandos kalbininkai praktikavosi ir išmoko pakankamai, kad galėtų susikalbėti paprasčiausiomis {temomis}.
Ebeniečiai išmoko anglų kalbos, bet jiems buvo sunku taisyklingai ištarti žodžius. Pavyzdžiui, dokumente parašyta, kad ebeniečiai negalėjo ištarti raidės „L". Taigi, kai ebeniečiai bandydavo ištarti „luk" {angl. look - pažvelk}, {tai} jiems išeidavo „uk" {angl. ook - nėra tokio žodžio}.
Tarp pirmo mūsų žemiečių komandos pranešimo, išsiųsto 1952 vasarą, ir gauto pirmo ebeniečių atsakymo prabėgo 4 mėnesiai. Mes neturim jokio būdo atsekti kada ebeniečiai gavo mūsų pranešimą, kiek laiko jie užtruko jo analizei, ir kiek laiko atsakymas keliavo atgal. Pranešimai buvo {perduodami} ebeniečių kalba, {perteikiant} užrašus su garsais bei tonais {Danieliaus pastaba: kadangi neišeina geriau išverst paaiškinsiu, kad atsiuntė kaip ir SMS kuris pats save perskaito}. Viena įdomi pastaba: buvo vienas ebenietis, kosmoso keliautojas, kuris galėjo kalbėt angliškai geriau už kitus ebeniečius, mokančius anglų kalbą. Komanda davė jam kodinį vardą „Nojus" (Noah). Kiekvieną kartą, kai komandai reikėdavo apsikeist svarbia informacija, ji kreipdavosi {būtent} į Nojų. Bet per paskutiniąją mūsų komandos viešnagės dalį, Nojus išvyko į kosminę misiją. Tuo metu mūsų du kalbininkai {jau} galėjo susikalbėt geriau nei koks kitas komandos narys. {Čia, turbūt turi, omenyje, kad vadui teko labiau pasikliauti savo komandos kalbininkais.}
KLAUSIMAS: Kodėl mūsų komanda nesinaudojo ebeniečių komunikacijos prietaisu? ANONIMAS: Jie jį pasiėmė, bet jame tebuvo maždaug 500 angliškų žodžių. Per mažai reikalingam bendravimui. Per savo viešnagę komanda nustojo juo naudotis labai anksti.
Kas yra „Sakalas" (Falcon)?! Aš skaitau tikrus ataskaitos dokumentus. Ten neužsimenama apie jokį „Sakalą". „Sakalas" nepaminėtas ir asmenų, gavusių priėjimą prie ataskaitos dokumentų, registracijos žurnale {on the Briefing Control Access Roster}. Jei jus turite omenyje 1989 {metų} televizijos laidą „NSO paslaptys - Tiesiogiai" (UFO COVERUP LIVE!), per kurią „Sakalas" ir „Kondoras" (Condor) pasirodė užtamsintais pavidalais, tai jie niekada neturėjo priėjimo prie tikrosios Serpo projekto ataskaitos ("Project SERPO" Report).
Aš spėčiau, kad ir kas bebūtų „Sakalas", {jis} skleidė DEZinformaciją. Ebeniečiai gyveno šiltoje planetoje, išskyrus šiaurinį pusrutulį, kuris buvo vėsesnis. Kai kurie ebeniečiai gyveno ten kur vėsiau, bet ebeniečiai neištverdavo žiauraus šalčio.
Manau, kad tasai neteisingai suprato, ką NB Nr.1 pasakė apie „mūsų" planetą. Jai patiko vėsesnės vietos mūsų planetoje. Ji neturėjo galvoje SERPO {planetos}. NB Nr.1 buvo mūsų planetos svečias, ji buvo nugabenta į keletą skirtingų vietovių, kurių dauguma buvo šiltos. Kai ji atvyko į Los Alamosą (Los Alamos), ji pastebėjo, kad jai patinka vėsesnis klimatas, turėdama omenyje Los Alamosą baigiantis vasarai.
Tačiau, kai ji [NB Nr.1] (labai akylai stebint) buvo nugabenta į Vašingtoną (Washington, D.C.) vėlyvą rudenį, klimatas ten buvo per šaltas jai. {Nieko} nežinau apie „Sakalą" ir jo ar jos informaciją, bet aš tikrai žinau faktus liečiančius NB Nr.1.
KLAUSIMAS: Kaip žiūrite į NB Nr.1 spekuliatyvius teiginius {neparemtus jokiais įrodymais}, kad bėgant laikui žmonija yra genetiškai keičiama, ir kad jie mūsų planetoje įkūrė religijas, o ypatingai {prisidėjo prie} Kristaus {sukūrimo}? [Šią idėją išpopuliarino Viljamo Bramlėjaus (William Bramley) knyga „Rojaus dievai" (The Gods of Eden), ISBN# 0380718073] ANONIMAS: Jei kas perskaitytų „Geltonąją Knygą" [tikrą bei teisingą žmonijos istoriją, perteiktą NB-ių] ir įsiskaitytų tarp eilučių, jis išeitų su mintimi bei ryškiu įspūdžiu, kad ebeniečiai kažkaip buvo susiję su Jėzumi Kristu, o, gal net, {kad} Jėzus buvo vienas iš jų. Taip pat, jei pažvelgtumėte į kai kuriuos įvykius, aprašytus „Geltonojoje knygoje" (įsidėmėkite, kad „Geltonojoje knygoje" nėra paminėta jokių datų), tai galėtumėte susieti kai kuriuos įvykius, tokius kaip, pavyzdžiui, Fatima, ir t.t., su ebeniečių nusileidimu.
KLAUSIMAS: Ar sensansingai išgarsėjęs bei įkyriai išreklamuotas filmas „Ateivio skrodimas" (Alien Autopsy Film), {kurį} išplatino Rėjus Santilis (Ray Santilli), yra tikras ar klastotė? ANONIMAS: Filmas yra klastotė. Mes tikrai atlikome keturis skrodimus penkiems mirusiems ebeniečiams, {kuriuos} suradom Koronos (Corona) avarijos vietoj, ir tikrai juos nufotografavome, tačiau kūnai iš vakarinės Naujosios Meksikos {valstijoje, esančios} avarijos vietos buvo per daug suirę, kad būtų {galima} atlikti skrodimus. Bet Rėjaus Santilio filmas yra absoliuti šimtaprocentinė klastotė.
„DIM" buvo pareigybinių instrukcijų vadovas (Duty Information Manual). Tai buvo jų „Biblija", visa informacija, kokios tik jiems galėjo prireikti. Operacijų planai, kaip įvykdyti planus, krizių įveikimo procedūros, ir t.t. [BR: „DIM" iššifravimą pateikė ne anonimas, bet kitas asmuo, turintis išsamių žinių apie projektą.] Gruodžio 5 {dienos} Viktoro Martinezo paaiškinimas
Anonimas parašė 85% medžiagos, kitus 13% pateikė kitas šaltinis, tiesiogiai susijęs su projektu, o galutinius 1-2% pateikė „vaiduoklis" (ghost), kuris panaikina savo el. pašto dėžutes iš karto, kai tik jis išsiunčia savo informaciją. [BR: tai gali paaiškinti pasitaikančius stiliaus bei gramatikos skirtumus skirtinguose laiškuose.]
Dešimtasis anonimo laiškas (2d.), 2005-12-08 (versija: 1.01)
[Kalbama apie 2006-12-06 Bilo Rajano intervių {duotą} per radijo laidą „Nuo pakrantės iki pakrantės rytas su Džordžu Nuriu" (George Noory). Audio failą galima atsisiųsti iš čia.]
Viktorai, taip, aš tikrai išklausiau visą laidą. Niekada anksčiau nebuvau girdėjęs šio vyruko, Džordžo Nurio, bet jis pasirodė kaip labai atviro mąstymo komentatorius {narrator}, ir dėl to aš ir mano kolegos iš kontržvalgybos {DIA} buvome labai patenkinti. Laida sukėlė daug kalbų {buzzing} kontržvalgybos koridoriuose {halls}!
Bilas [Rajanas] (Bill Ryan) ir Rikas [Dotis] (Rick Doty) abu puikiai padirbėjo. Aš vyliausi, kad tu [Viktorai Martinezai] netikėtai pasirodysi ir įterpsi savo komentarus, nes tu žinai apie mane ir patį projektą {the program} daugiau, nei kas nors kitas, bet spėju, kad tai buvo neįmanoma.
Šį rytą skambinau ponui _____. [Buvusiam JAV pareigūnui, kuris valdo projekto „Serpas" {medžiagos} kontroliuojamą perdavimą visuomeniniam naudojimui.]
Pastebėjau netikslumų apie laidoje paminėtus gyvūnus.
    • Panašus į šarvuotį gyvūnas nebuvo agresyvus, jis tik išgąsdino komandos narius. Ebeniečių vedlys nukreipė kažkokį spiegiantį {very high pitch} garsą į šį šarvuotį ir tai ji nugynė šalin. Šie gyvūnai buvo pastebėti keliose {skirtingose} planetos vietovėse. Kai kurie buvo didesni už likusius, bet jie nebuvo agresyvūs.
    • Tik panašūs į gyvates padarai buvo agresyvūs, tai privertė komandą nužudyti vieną {iš jų}. Į gyvates panašūs padarai buvo aptikti tik vienoje vietovėje, komandai daugiau nepavyko aptikti jų.
    • Kai dėl paukščių, ten buvo dviejų rūšių skraidantys padarai. Vieni buvo panašus į vanagus, o kiti atrodė kaip didelės skraidančios voverės. Nei vieni nebuvo agresyvūs, o komandai niekaip nepavyko pagauti nei vieno {iš minėtų padarų} išsamesniems tyrimams.
    • Kai dėl vabzdžių, ten buvo nedidelių vabalų, {kurie buvo} panašūs į tarakonus, tik mažesni. Jie buvo nekenksmingi {harmless}, bet {jie} tikrai įsigaudavo į komandos daiktus. Jie turėjo kietą kiautą su minkštu kūneliu viduje. Komanda niekada nematė jokių skraidančių vabzdžių, tokių kaip musės, vapsvos ir t.t. Buvo rastos ir suklasifikuotos kelios kitos mažų vabalų {rūšys}.
Aš tikėjausi, kad Rikas [Dotis] {labiau} išplėtos šios temos klausimus, nes jis žino kur kas daugiau, nei, kaip girdėjau, jis papasakojo. Bet gal laidai buvo parašytas scenarijus ir jis turėjo jo laikytis, o gal {laidos} rengėjas ar prodiuseris neleido jam pasakyti tai ką norėjo.
[Viktoro Martinezo pastaba. Laida neturėjo scenarijaus, tik laiko apribojimai neleido buvusiam Oro Pajėgų Ypatingų Tyrimų Tarnybos (AFOSI) ypatingajam agentui {SA - Special Agent} Dočiui daugiau pasisakyti eteryje; anonimą pataisiau aš. Visi {laidos} dalyviai buvo pakviesti atvykti paskutiniu momentu, nes kitas svečias atsisakė dalyvauti laidoje paskutinę minutę.]
Bilas nuveikė didelį darbą, reklamuodamas internetinę svetainę serpo.org bei joje esančią informaciją.
Mano kitam laiške bus tikri vieno Komandos Nario žurnalo {dienoraščio} įrašai. Kiekvienam komandos nariui reikėjo vesti savo žurnalą. Aš pateiksiu tik dalį žurnalo įrašų (kadangi žurnalai yra originalios ataskaitos priedai, juose yra šimtai puslapių su padarytais įrašais). Aš pateiksiu kelių dienų, o, galbūt, geros savaitės įrašus, kuriuos padarė vienas komandos narys.
Taip pat, mes stengiamės gauti keturias fotografijas, kurias padarė mūsų komandos nariai Serpo planetoje. Aš jas nuskanuosiu į savo kompiuterį ir tada jas atsiųsiu jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas persiųsti Bilui Rajanui, kad {jis} jas patalpintų Serpo internetinėje svetainėje.
Neplatinkite nuotraukų per savo didžiulę NSO laiškų apsikeitimo grupę. Tiesiog patikėkite šį darbą serpo.org internetinei svetainei, kad jos administratorius Bilas Rajanas jas išplatintų.
Kai tik publika pamatys šias fotografijas, netgi mūsų skeptikai, kietakakčiai „melų demaskuotojai" {diehard debunkers} ir tie, kurie skelbia, kad visa tai yra „ne faktų {non-event} paviešinimas", kasysis savo galvos iš didžiausios nuostabos! [Jos nebus holivudinio filmo dekoracijų {nuotraukos}].
    • vienoje nuotraukoje visa komanda stovi šalia ebenietiško namo, su keliais ebeniečiais stovinčiais antrame plane;
    • kitoje fotografijoje užfiksuotas naujas komandos namas šiaurėje;
    • kitoje fotografijoje parodomas ebeniečių kaimelis šiaurėje;
    • kitoje fotografijoje grupė ebeniečių žaidžia savąjį „futbolą";
Jums jos patiks!
Vienas {mūsų} grupės narys žino patikimą {fool-proof} būdą kaip jas atsiųsti. Aš tiksliai nežinau koks tai būdas, bet aš apie tai pranešiu jums anksčiau, nei jis jas išsiųs. Jos bus arba atsiųstos jums (arba tiesiai Bilui) užšifruotoje formoje, arba atneš jas jums specialus karinis kurjeris iš specialaus būrio {unit}, priklausančio kontržvalgybai (DIA).
{Kai apsispręsime} mes jums pranešime.
[Bilo Rajano pastaba. Mes dar nežinome kada laukti tų fotografijų. Tai gali atsitikti po kelėtos savaičių, gal net kitais metais. Mes prašome skaitytojų būti tokiais pat kantriais, kokiais esame mes patys.]
Klausytojas: Vienas nemalonus {niggly} klausimas dėl ebeniečių laikrodžių nenaudojimo, užtat bokšto naudojimo, kad nustatytų saulės padėtį. Dauguma mūsų aviacinės elektronikos, elektronikos ir mechanizmų paremti tiksliai išmatuotais pagal laiką impulsais {timing pulses}. Kaip ebeniečiai gali skristi kosminiu laivu ar į malūnsparnį panašiu aparatu, nenaudojant ko nors panašaus į laikrodį?
Viktorai, koks kvailys tai parašė? Jis turėtų galvoti kitomis mokslo, paremto ne žemiška, bet serpiška patirtimi, sąvokomis. Ebeniečiai yra tūkstančius ir tūkstančius metų aplenkę mus. Jie turi kitaip veikiančias navigacijos sistemas, kurias labai detaliai aptarsime vėliau, tikriausiai, 2006 {metais}.
Šiam kartui užteks, turiu sugrįžti į lovą.
Tęskite savo didį darbą.

 

Originalūs laiškai - www.serpo.org

 

Šio projekto vertimas buvo pradėtas "Gyvam sapne" ir publikuotas "Meškos ausyje"; prie vertimo ar jo taisymo daug prisidėjo šie žmonės: Danielius, Est., Powilaz, Sagittarius, White Phanter.

 

Diskusija apie SERPO projektą - forume.

 

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.