Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Eteriniai (arba ateivių] pasauliai - labai sudėtingas liuciferiš-
kojo, arba žemojo, proto kūrinys. Negalėjo eterinių pasauliu val-
dovai naudotis dieviškosios sąmonės daigais - protoplazma. Vadi-
nasi, nors šviesos eteris ir gavo šviesos astralo sąmonės daigų, tačiau
sunkiai jie prigijo liuciferiškojo proto dirvoje. Todėl reikėjo sukurti
pakaitalus arba šiam pasauliui tinkamą plazma. Tai buvo padaryta.

Todėl ir tapo jis atspindžių pasauliu. Ne šešėliai ten, o atspin-
džiai. Tai lyg Vaizdas, kurį matote veidrodyje: jis matomas, bet
negyvas. Pasitrauksi nuo veidrodžio, neliks ir vaizdo. Tai lyg aidas
kalnuose, kurio nebūtų, jeigu kas nors neištartų garso. Tai lyg robo-
tai, vykdantys jiems įkomponuotą programą gal net tiksliau, nei tai


atliktų gyvas žmogus. Tai lyg klonai, kurie turi pavidalą to, kas tu-
rėjo gyvybę, tačiau patys dieviškosios gyvybės - kibirkšties neturi.
Pirminiu daigu šiam pasauliui buvo Liuciferiui duota sėkla,
arba Šviesos plazmos daigas, iš šviesos astralo pasaulio. Jį jis panar-
dino į vandenis ir iš jo išdygo jo pagalbininkai, mąstantys taip, kaip
ir jis pats. Taip jis susikūrė sau patikimą komandą. Tačiau daugiau
daigų jam niekas nebedavė, nes taip buvo nuspręsta. Jis turejo juos
kurtis pats. Ir sukūrė jis savojo Proto daigus, kuriuos panardinęs į
vandenį gavo naujus kūrinius. J ie buvo protingi, tačiau dvasios juo-
se nebuvo, nes neturėjo jis jos daigų.

Viduriniam ir žemajam eteriams kurti buvo naudojami proto
sukurtos eterinės plazmos daigai. Vėliau, atsiradus gyvybei, ekspe-rimentuojant buvo nustatyta, kad gamyba greitesnė ir efektyvesnė
yra tada, kai proto daigams Vandeniu tampa gyvų arba tik ką miru-
sių organizmų skysčiai. Tada išgaunama didesnė jėga. Ypač didelę
jėgą galima buvo gauti naudojant kraują ir limfą.

Kuo daugiau gyvūnų atsirado, tuo paprasčiau buvo gauti me-
džiagų. Atsiradus žmogiškajai formai, šitaip buvo pradėti naudoti
ir jos komponentai, kurie buvo ypač Vertingi.

Pagal komponentus -ir gaunamos naujos energijos kokybė. Da-
bar nesipurtyk, mielas skaitytojau: daug tokios energijos, įvilktos į
žmogiškąją formą, jau vaikšto žeme. Tokios žmogiškosios formos
turi fizinį kūną, kurį įgyja kiekvienas, tiek besivystantis moters įs-
čiose, tiek mėgintuvėlyje ar specialiame konteineryje. Dar jos turi
labai stiprų eterinį kūną, kuris atstoja mentalinį ir kuriame įrašyta
to subjekto programa. Astralinis šių subjektų kūnas paprastai nėra
didelis, nes jie gimė iš Proto. J ie turi ryškiai išreikštą žemąjį protą,
užgožiantį jausmus.

Mėgstamos šio pasaulio gyvenamosios Vietos - tai besiformuo-
jantys ūkai. Jų aktyviausia stovykla arčiausiai Žemės - Mėnuly-
je. Dabartiniu metu jų laivai priartėję prie Žemės jau 10-12 km
atstumu. Svarbiausios jų veisyklos - po vandeniu. Šviesos eteris
mėgsta gyventi kalnuose ir dideliuose vandenyse. Žemasis ir vidu-
rinis eteriai gyvena tiek po vandeniu, tiek žemės gelmėse, tačiau
ne kalnuose, o ten, kur lygumos, daubos, pelkynai. Kalnuose jie
būna tik ten, kur yra naftos arba akmens anglies. Ten, kur randama
daug brangakmenių, ypač ametisto, berilų, hidenito ir kuncito, jų
nerasite.

Šviesos eterio vadovaujamos laboratorijos, kuriose gali dirbti ir
jų paimti žmonės, yra, kaip sakyta, kalnuose arba po vandeniu.

Žemasis eteris, kaip buvo kalbėta, turi įvairių roplių, didelių
vabalų pavidalus. Jų tikslas - užkariauti Žemę.

Vidurinis eteris - tai pilkieji, Žalieji ir t. t., turintys humanoidų
pavidalą. Jų aukštesniosios hierarchijos atstovai prireikus gali keisti
pavidalą. Jie mielai pasirodo gražiais, gal net idealiais žmogaus for-
mos pavidalais, jei tik šito jiems reikia. Jų tikslas - eksperimentuo-
ti: jie nesiekia nei Gėrio, nei Blogio. Šios dvi rūšys pavertė Žemę
savo pasėliais, įvesdamos chaosą ir atidarydamos vartus ydų demo-
nams, kurie mielai prie jų savaip prisijungia.

Šviesos eteris - tai labai gražūs, dideli žmonės. Jų pradinis tiks-
las buvo kovoti su tamsos ir pilkojo eterių kėslais, tačiau dabar jie
patys panoro valdyti. Jie vadina save aukščiausia Šviesos oktava,
nes, palyginti su jų pačių pasauliais, taip ir yra.

Šviesos eterio gyventojai - tai lyg brahmanų ir kšatrijų kastos
Indijoje. Jie įpratę mokyti, vadovauti ir vesti. Visus paprastesnius
darbus atlieka pasirinkti patikimi vidurinio eterio atstovai, kurie
yra puikūs visų šviesos eterio pasirinktų programų vykdytojai.

Atėję į Žemę šviesos eterio atstovai elgiasi lygiai šitaip. Jie
siekia pirmenybės, karjeros savo pasirinktoje sferoje, renkasi eli-
tines, būtinai švarias (ne su fiziniu darbu susijusias) profesijas.
Jie nemėgsta būti vykdytojais ir vengia fizinių darbų, laikydami
juos purvinais, jiems netinkamais. Jiems labai svarbi jų aukšta kil-
mė, jeigu tik jie tokioje šeimoje gimė, priklausymas visuomenės
elitui.

160

Čia priminsime, kad aristokratai savo dvasia - tai beformių
Dvasios ir šviesos astralo pasaulių atstovai. Jie neskirsto darbų į
elitinius ir nešvarius, o atlieka visus, kuriuos prisiima, sąmoningai
ir profesionaliai, sugebėdami bet kuriomis sąlygomis išlaikyti savo
įgimtą aristokratiškumą. Jie nesiekia pasirodyti visuomenės elito
vakarėliuose, nes laiko tai tuščiu laiko ir energijos švaistymu.

Dvasinis elitiškumas - tai harmoningas ir pilnakraujis buvimas
ten, kur esama. Tai atsidavimas savo širdies idėjai, kurios nešėjas ir
vykdytojas toks žmogus yra.

Šviesos eterio atstovai - tai pseudoelitas, kuriam svarbu suda-
ryti norimą įspūdį, gauti pripažinimą, šlovę ar turtus. Kai kurie
iš jų gyvendami vieną kartą nori pasiimti iš gyvenimo viską, kas
įmanoma. Tie, kurie ateina ne pirmą kartą, gyvena pagal programą,
kuri jiems yra duota, siekdami tikslų visais Protui suprantamais ir
įprastais būdais.

Jų rasite politikoje, versle, dvasininkijoje, mokslo ir kitose sri-
tyse. Įsivynioję į ypatingumo aureolę, jie manipuliuoja amžinosio-
mis vertybėmis ir gražiomis idėjomis, tuščiažodžiauja, gražbyliauja,
o iš tiesų yra demagogiški ir abejingi žmonėms.

Tie iš jų, kurie pasirenka dvasinį Kelią, neturėdami dvasios ki-
birkšties, paverčia šį Kelią karjeros laiptais. Jie siekia tapti geriausi
per trumpiausią laiką, manipuliuoja surašyta išmintimi, savaip ją
interpretuodami. Būtent jie sugebėjo per trumpą laiką neatpažįsta-
mai iškreipti visus duotus dvasinius mokymus, padedančius širdimi
ieškančiaj am rasti Kelią Namo. Jie juos iškreipė, paversdami verslo
planais ir tuo kuriam laikui atkratydami tikrai siekiančiuosius nuo
bet kokių tolesnių ieškojimų.

Straipsnis paimtas iš :

   Astrėja. Antropoteosofija I tomas knygos

 

Patiko straipsnis ?

 

Jai taip pasidalink, kad ir kiti matytu. Taip padėsi mums .

 

Ačiū !!!

 

 

 

Turi ką pasakyt ?

 

Komentuok , mes laukiam nuomonės iš tavęs !

 

Turi komentarų? Laukiame jų mūsų diskusijų forume!

Visos teisės saugomos © 2024 Ufologija.lt Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką Ufologija.lt administratoriaus sutikimą.